Ekonomsko odvisna oseba

Kdo je ekonomsko odvisna oseba in kaj zanjo velja?

Rubrika: PODJETNIŠTVO
Ključne besede: Kdo je ekonomsko odvisna oseba, pogoji, pravice, uveljavljanje statusa odvisne ekonomske osebe, Obvestilo ekonomsko odvisne osebe po 3. odst. 214. člena ZDR-1
Vir: Informiran.si
Datum: 11 2013

Novi zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), je nekoliko uredil status samostojnih podjetnikov, ki so “zaposleni” pri svojemu delodajalcu.

Uvedel je namreč pojem ekonomsko odvisne osebe in zanje določi nekatere pravice, ki do tedaj niso pripadale.

Kdo je ekonomsko odvisna oseba?

Ekonomsko odvisna oseba je samozaposlena oseba – s.p., ki na podlagi pogodbe civilnega prava, osebno, za plačilo, samostojno in dlje časa opravlja delo za drugo podjetje.

 

Kakšni so pogoji?

Podjetnik je lahko ekonomsko odvisna oseba če:

  • sam ne zaposluje nobenih delavcev,
  • najmanj 80% svojih letnih dohodkov pridobi od istega naročnika.

 

Kakšne pravice pripadajo ekonomsko odvisni osebi?

Če s posebnim predpisom ni določeno drugače, se za ekonomsko odvisne osebe uporabljajo določbe ZDR-1 o:

  • prepovedi diskriminacije,
  • zagotavljanju minimalnih odpovednih rokov,
  • prepovedi odpovedi pogodbe v primeru neutemeljenih odpovednih razlogov,
  • zagotavljanju plačila za pogodbeno dogovorjeno delo kot je primerljivo za vrsto, obseg in kakovost prevzetega dela, upoštevaje kolektivno pogodbo in splošne akte, ki zavezujejo naročnika ter obveznosti plačila davkov in prispevkov,
  • uveljavljanju odškodninske odgovornosti.

 

Kako ekonomsko odvisna oseba uveljavlja svoj status?

Da je podjetnik upravičen do statusa ekonomsko odvisne osebe (in s tem zgornjih pravic), mora po zaključku vsakega koledarskega ali poslovnega leta obvestiti naročnika, od katerega je ekonomsko odvisna, o pogojih, pod katerimi deluje, tako da naročniku posreduje vsa dokazila in informacije, potrebne za presojo vprašanja obstoja ekonomske odvisnosti.

e-obrazec: Obvestilo ekonomsko odvisne osebe po 3. odst. 214. člena ZDR-1

Obvestilo ekonomsko odvisne osebe po 3. odst. 214. člena ZDR-1
Obvestilo ekonomsko odvisne osebe po 3. odst. 214. člena ZDR-1

 

NOVICE