Izstop iz OZS

Kdaj in kako je mogoče izstopiti iz OZS?

Rubrika: PODJETNIŠTVO
Ključne besede: izstop iz OZS, izjava, kdaj članstvo preneha
Vir: Informiran.si
Datum: 10 2013

Novela obrtnega zakona (30. člen ObrZ-E) omogoča, da člani izstopijo iz “obveznega” članstva Obrtne zbornice (OZS).

V naslednjem članku bomo pogledali, kdaj in kako izstopiti iz članstva v OZS.

 

Preden podamo izstop…

Preden se odločite za izstop iz “obveznega” članstva v OZS, premislite in pretehtajte, kaj za Vas izstop dejansko pomeni.

Kakšne so prednosti in slabosti članstva v Vašem konkretnem primeru, po potrebi pa se obrnite tudi na svojo območno enoto obrtne zbornice.

 

Kdaj lahko izstopite iz OZS?

Novela Obrtnega zakona določa, da lahko člani izstopijo 6 mesecev, po veljavi te novele.

Tako je izstop iz OZS možen po 27.10.2013, torej od vključno 28.10.2013 dalje.

 

Kako izstopiti iz članstva OZS?

Iz članstva OZS izstopite tako, da na svojo območno enoto, ali na sedež OZS, pošljete podpisano izstopno izjavo.

Takšno izjavo lahko izdelate tudi preko
e-obrazca: Izstop iz OZS – Izstopna izjava iz Obrtne zbornice Slovenije (OZS)

Izstop iz OZS - Izstopna izjava iz Obrtne zbornice Slovenije (OZS)
Izstop iz OZS – Izstopna izjava iz Obrtne zbornice Slovenije (OZS)

 

Kdaj članstvo v OZS preneha?

Članstvo v OZS preneha prvi dan meseca, ki sledi mesecu, v katerem OZS prejme pisno izjavo člana o izstopu.

Če tako podate izstopno izjavo v Novembru 2013, članstvo preneha s 1.12.2013.