Nisem dobil izplačane plače. Kaj sedaj?

Kaj lahko stori delavec, ki ni dobil izplačane plače, regresa, stroškov za prevoz,…?

Rubrika: PODJETNIŠTVO
Ključne besede: Pogovorite se z delodajalcem, Prijava delovni inšpekciji, Izredna odpoved, Izterjava terjatev po sodni poti, Kaj če gre delodajalec v stečaj
Vir: Informiran.si
Datum: 11 2013

Pogosta situacija. Podjetju upade prodaja. Plače začnejo zamujati. Hitro se zgodi, da začne delavec tudi po več mesecev čakati na plače, na izplačilo regresa,…

Toda, kaj lahko delavec v takšne primeru sploh stori? Kako zaščiti svoje pravice in kako izterja svoje terjatve do delodajalca?

V tem članku boste našli nekaj koristnih nasvetov, ki Vam bodo pri tem pomagali.

Pogovorite se z delodajalcem

Gospodarske razmere so za marsikatero podjetje težke. Tako je pogost pojav, da delodajalec celo ima delo in naročila, a tega dela ne dobi plačanega.

V takem primeru je pomembno, da veste kakšno je ozadje. Pomembno je da veste, zakaj plače zamujajo in kdaj jih lahko pričakujete.

Morda gre zgolj za začasno nelikvidnost podjetja in bo delodajalec že v roku tedna prejel denar, s katerim bo lahko poravnal svoje obveznosti.

Vendar pa je potrebno omeniti, da gre tu za dvorezen meč. Lahko da se delodajalec res iskreno trudi rešiti podjetje in Vaše delovno mesto. Lahko pa da vam laže in poskuša zgolj pridobiti čas. V takšni situaciji je za uspešen dogovor potrebno veliko zaupanje z obeh strani, da je na koncu rezultat pozitiven.

 

Prijava delovni inšpekciji

Delodajalca lahko prijavite na pristojni enoti Inšpektorata za delo.

Če bo inšpektor ugotovil nepravilnosti, bo delodajalcu naložil odpravo le-teh (torej izplačilo dolga do Vas), ter mu naložil tudi kazen.

e-obrazec: Prijava delodajalca delovni inšpekciji (Inšpektoratu RS za delo) s strani delavca

Seveda pa se pogosto zgodi, da delodajalci odločbe inšpektorja ne spoštujejo.

 

Izredna odpoved

Delavec lahko poda izredno odpoved, če delodajalec grobo krši pogodbo o zaposlitvi. To pomeni, da lahko podate izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, ter ste tako upravičeni do odpravnine in nadomestila za brezposelnost, pogodba pa preneha takoj, brez odpovednega roka.

Tako lahko podate izredno odpoved, če je npr. delodajalec vsaj dva meseca izplačeval bistveno zmanjšano plačilo za delo, oz. če delodajalec trikrat zaporedoma ali v obdobju šestih mesecev ni izplačal plačila za delo ob zakonsko oziroma pogodbeno dogovorjenem roku.

Več o izredni odpovedi lahko preberete tu: Kdaj in kako lahko delavec poda izredno odpoved?

e-obrazec: Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca

 

Izterjava terjatev po sodni poti

Terjatve do delodajalca lahko izterjate po sodni poti.

Novi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v svojem 135. členu uvršča pisni obračun (plačilno listo) med verodostojne listine. To pomeni, da lahko delavec na podlagi tega obračuna vloži neposredno izvršbo (blokado na TRR, rubež premičnin, nepremičnin,…), brez tožbe na delovnem sodišču.

Postopek izvršbe je v tem primeru isti kot denimo pri izvršbi zaradi neplačanega računa. Kako vložite takšno izvršbo, lahko preberete v članku: Kako izterjati neplačan račun (preko izvršbe na podlagi verodostojne listine)?

 

Če kot delavec nimate plačilne liste, morate najprej na pristojno delovno in socialno sodišče vložiti tožbo zoper delodajalca. Tožbo morate vložiti v roku 5. let, saj v nasprotnem primeru Vaša terjatev zastara.

e-obrazec: Tožba delavca zoper delodajalca za izplačilo plače, regresa, malice in prevoza ter odpravnine
e-obrazec: Tožba delavca zoper delodajalca zaradi plačila neizplačane plače, potnih stroškov oziroma stroškov prehrane med delom
e-obrazec: Tožba delavca zoper delodajalca za plačilo regresa za letni dopust

Sodišče bo delodajalcu naložilo izplačilo Vaše terjatve, obresti in povračila stroškov. Vendar pa tudi to še ni nujno konec zgodbe. Lahko se namreč zgodi, da delodajalec tudi tedaj ne bo izplačal kar Vam dolguje.

Vendar pa lahko v tem primeru na podlagi sodbe sodišča vložite predlog za izvršbo na njegov transakcijski račun, nepremičnine, premičnine,… Tako bodo terjatve poplačane neposredno z njegovega računa, ali s prodajo njegovih nepremičnin, premičnin,…

e-obrazec: Predlog za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova na sredstva na dolžnikovem računu
e-obrazec: Predlog za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova na nepremičnino, ki je vpisana v zemljiško knjigo
e-obrazec: Predlog za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova na premičnine

 

Kaj če gre delodajalec v stečaj?

V tem primeru lahko prijavite svoje terjatve v stečajno maso. V večini primerov so te terjatve prednostne, kar pomeni, da so poplačane pred ostalimi upniki.

Prednostne terjatve so:

  • plača ali nadomestilo plače za zadnje tri mesece pred začetkom stečajnega postopka,
  • odškodnina za poškodbe, ki so povezane z delom pri dolžniku, in poklicne bolezni,
  • neizplačana odpravnina za prenehanje delovnega razmerja pred začetkom stečaja,
  • plača ali nadomestilo plače delavcu, katerega delo je zaradi začetka stečajnega postopka postalo nepotrebno, za obdobje od začetka stečajnega postopka do poteka odpovednega roka, ter odpravnino,
  • davki in prispevki, za zadnje leto dni pred stečajem.

e-obrazec: Prijava prednostnih terjatev v stečajnem postopku