Pomoč pri samozaposlitvi

Rubrika: NASVETI
Ključne besede: samozaposlitev
Vir:
Datum: 09 2013

V priprave na samozaposlitev se kandidati lahko vključijo, če bodo prijavljeni pri Zavodu za zaposlovanje kot brezposelni najmanj 3 mesece neprekinjeno.

  1. Sprva se morate oglasiti pri svojem osebnem svetovalcu na uradu za delo, kjer ste prijavljeni.
  2. Če Zavod presodi, da je vključitev v program smiselna, se morate udeležiti priprav na samozaposlitev.
  3. Delavnica po novem traja5 dniin vsebuje 4-dnevno skupinsko usposabljanje, zadnji dan pa individualno predstavitev in presojo poslovne ideje.
  4. Če ste delavnico uspešno opravili, lahko pridobite subvencijo.
  5. Po opravljeni delavnici lahko ženaslednji danustanovite poslovni subjekt. V njem se morate samozaposliti v 40-ih dneh po zaključku delavnice, najkasneje do 13.12.2013. Po samozaposlitvi vas Zavod samodejno odjavi iz evidence brezposelnih.

Na osnovi podpisane pogodbe samozaposlena oseba posreduje zahtevek za izplačilo sredstev subvencije v višini 5 000 EUR. Zavod sredstva nakaže na poslovni TRR poslovnega subjekta, v katerem je bila izvedena samozaposlitev. Samozaposlitev mora biti ohranjena vsaj dve leti.

OLAJŠAVA ZA SAMOZAPOSLENE

Po 01.juliju se zgoraj omenjenim s.p. prvo leto upošteva 50% olajšave pri prispevkih za pokojninsko zavarovanje indrugo leto 30% olajšava drugo leto.