Sprememba pogodbe o zaposlitvi

 • Kdaj lahko delodajalec spremeni pogodbo o zaposlitvi?

  Rubrika: PODJETNIŠTVO
  Ključne besede: Pogodba o zaposlitvi za določen čas, Sprememba pogodbe o zaposlitvi
  Vir: Informiran.si
  Datum: 11 2013

  Situacija, ko delodajalec ponudi delavcu spremenjeno pogodbo o zaposlitvi oz. aneks k pogodbi, je relativno pogosta.

  Preden pa se delavec odloči za podpis, mora vedeti, kaj so njegove dejanske možnosti in kaj lahko stori.

  Tako bomo pogledali, kdaj se lahko pogodba o zaposlitvi spremeni, kako se lahko spremeni in kako se spremeni pogodba o zaposlitvi za določen čas.

  Pogodba o zaposlitvi za določen čas

  V primerih, ki jih določa 54. člen ZDR-1 lahko delodajalec in delavec podpišeta pogodbo o zaposlitvi za določen čas.

  Zaporedno število, kolikokrat lahko to storita (denimo vsake 3. mesece) ni določeno, načeloma pa delavec pri delodajalcu na istem delovnem mestu ne sme biti zaposlen za določen čas več kot 2 leti.

  Pri tem je potrebno omeniti, da po poteku časa, za katerega je sklenjena pogodba za določen čas delodajalec delavca dejansko ne odpusti, ampak pogodba preprosto neha veljati in delavec ni več zaposlen pri tem delodajalcu.

  Vedeti je potrebno tudi, da se v primeru, če delavec delo pri delodajalcu opravlja normalo tudi po poteku pogodbe, brez da bi prej to pogodbo podaljšala, se pogodba o zaposlitvi za določen čas, avtomatsko spremeni v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

  Zato mora delodajalec pred potekom pogodbe o zaposlitvi za določen čas, delavcu ponuditi novo pogodbo o zaposlitvi. Če pa tega ne želi, je priporočljivo, da ga o tem predhodno obvesti.

  e-obrazec: Pogodba o zaposlitvi
  e-obrazec: Obvestilo o prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za določen čas

  Več o pogodbi o zaposlitvi za določen čas, lahko preberete tu: Podrobnosti o pogodbi o zaposlitvi za določen čas, ki jih morda ne poznate, a so zelo pomembne.

   

  Sprememba pogodbe o zaposlitvi

  Spremembo pogodbe o zaposlitvi ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi lahko predlaga delodajalec, kot tudi delavec.

  To lahko storita bodisi z aneksom, bodisi tako, da skleneta novo (spremenjeno) pogodbo o zaposlitvi.

  e-obrazec: Pogodba o zaposlitvi
  e-obrazec: Aneks k pogodbi

  Vendar pa mora skleniti novo pogodbo o zaposlitvi, če se spreminja:

  • naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela, s kratkim opisom dela, ki ga mora opravljati po pogodbi o zaposlitvi in za katero se zahtevajo enaka stopnja in smer izobrazbe in drugi pogoji za opravljanje dela,
  • kraj opravljanja dela,
  • čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi in določilo o načinu izrabe letnega dopusta, če je sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas,
  • določilo ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim časom,

  Predvsem z vidika delavca, pa je pri tem potrebno vedeti, da v to ne sme biti prisiljen, prav tako pa delodajalec pogodbe o zaposlitvi ne sme spreminjati enostransko.

  To pomeni, da dokler delavec ne podpiše aneksa, ali nove pogodbe, velja stara pogodba. Seveda pa se mora tudi delavec zavedati, da pogosto zavračanje sprememb pomeni prekinitev pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca.