• // PRONET prejemnik certifikata bonitetne odličnosti AAA //
  • // Accounting Box - prvi in edinstven ProGRAM v Sloveniji //
  • // PRONET Kranj je za uspešno poslovanje prejel certifikat Excellent SME Slovenia. //
  • // Naredite Backup in zaščitite svoje podatke s storitvijo SecureDataVault (iStor) //
  • // Pro CRM - rešitev v oblaku z najboljšim razmerjem cena/kvaliteta //
Takoj PREIZKUSITE AccountingBox in spoznajte 3 ključne prednosti

Visoka šola za računovodstvo


V Visoki šoli za računovodstvo se že od leta 2007 ustvarjamo okolje, ki nudi našim študentom strokovni razvoj in pridobivanje kakovostnega znanja, ki ga kasneje uporabljajo pri svojem delu.

Študente opremimo s spretnostmi, ki jih potrebujejo, da postanejo celostni finančni svetovalci in si s tem omogočijo dobra izhodišča za karierno in profesionalno rast. Naš cilj je omogočiti prave kvalifikacije za vse, ki želijo unovčiti svoje sposobnosti in si zgraditi obetavno kariero v računovodstvu, financah in managementu. www.vsr.si

V šoli izvajamo dva programa:

  • Dodiplomski program Računovodstvo
  • Magistrski program 2. stopnje: Forenzične preiskave v financah in računovodstvu 


Dodiplomski program računovodstvo


Strokovni naslov:
diplomirani ekonomist (VS) / diplomirana ekonomistka (VS)

Trajanje študija:
Tri leta.

Število kreditnih točk (KT) in študijske obveznosti:
180 KT (22 obveznih predmetov; 5 izbirnih predmetov; praktično usposabljanje; strokovna praksa v podjetju in diplomska naloga)

Način študija:
redni, izredni

Kraji izvajanja študija:
redni študij: Ljubljana
izredni študij: Ljubljana

Stranke in naročniki podjetja PRONET Kranj lahko uveljavljajo 10% popust pri vpisnini na Visoko šolo v program Računovodstvo.

Več o programu


Magistrski študijski program druge stopnje »Forenzične preiskave v financah in računovodstvu«


Strokovni naslov:

magister /magistrica financ in računovodstva (mag. fin. in rač.)

Trajanje študija:
Dve leti.

Število kreditnih točk (KT) in študijske obveznosti: 120 KT (13 obveznih predmetov; 2 izbirna predmeta in magistrsko delo)
 
Način študija:
izredni

Kraji izvajanja študija:
Ljubljana

Magistrski program »Forenzične preiskave v financah in računovodstvu« nadgrajuje in povezuje znanja s področja računovodstva, ekonomije, poslovodstva, revizorstva, davkov, kazenskega prava, kriminalistike in podobno. Namen magistrskega programa je študentom omogočiti pridobitev nekaterih ozko strokovnih vsebin, pa tudi veliko interdisciplinarnega znanja, ki bo omogočalo visoko kakovostno delo na področju financ in računovodstva, pri presojanju resničnega in poštenega obravnavanja gospodarskih kategorij v listinah, poslovnih knjigah, računovodskih poročilih za poslovne, sodne, nadzorne in druge potrebe. Diplomanti bodo usposobljeni tudi za samostojno opravljanje strokovnih, svetovalnih, organizacijskih, vodstvenih, nadzornih in upravljalskih funkcij za širše področje financ.

Stranke in naročniki podjetja PRONET Kranj lahko uveljavljajo 10% popust pri vpisnini na Visoko šolo v program Forenzične preiskave v financah in računovodstvu.

Več o programu

 

Certificirani poslovodni računovodja


Znanja, ki jih daje CPR:
CPR zagotavlja poslovna znanja, ki so potrebna za oblikovanje predlogov poslovnih odločitev, in znanja, potrebna za oblikovanje najrazličnejših finančnih analiz. Izobraževanje je usmerjeno v prakso, kar pomeni, da se znanja pridobivajo z obravnavo praktičnih primerov in njihove povezave s teorijo. Uspeh je zagotovljen z izborom predavateljev, ki so praktiki z ustreznimi strokovnimi in teoretičnimi znanji. Veliko od njih je nosilcev najrazličnejših strokovnih certifikatov (pooblaščeni revizor, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, preizkušeni davčnik, certificirani poslovodni računovodja itd.).

Poklici, kjer potrebujete znanja, ki jih daje CPR:
Poklicna pričakovanja nosilcev certifikata CPR so bogata. Izpostavljamo le najrazličnejše vodstvene položaje v financah, računovodstvu in poslovodstvu poslovnih subjektov.

Kaj in zakaj?:
Certificiranje poslovnih znanj je po svetu že uveljavljeno. Certifikati so jamstvo, da zna nosilec certifikata v praksi uresničiti pridobljena znanja. Prav zaradi tega je poudarek izobraževanja na praksi. To izobraževanje se izrazito razlikuje od izobraževanja na fakultetah, kjer je poudarek na teoretičnem usposabljanju.

Inštitut za poslovodno računovodstvo pri Visoki šoli za računovodstvo je začel jeseni 2010 usposabljanje za pridobitev Certifikata poslovodnega računovodje - CPR.

Stranke in naročniki podjetja PRONET Kranj lahko uveljavljajo 10% popust na kotizacijo pri vpisu za pridobitev naziva Certificirani poslovodni računovodja. 

Več o programu
 

Inštitut za poslovodno računovodstvo pri VŠR

Zgodovinsko primarna naloga računovodstva je poročanje POSLOVODSTVU, vendar pa se je skozi čas pomen računovodstva spremenil in je postal danes (pre)večkrat le orodje za poročanje zunanjim deležnikom, največkrat za potrebe zakonodaje. Poslovodstvo nujno potrebuje kakovostne računovodske informacije za oblikovanje pravih strateških odločitev.  V Sloveniji smo prvi, ki smo si za poslanstvo izbrali oblikovanje tistega dela računovodskega informacijskega sistema, ki zagotavlja in oblikuje informacije za poslovodno odločanje v družbi, s ciljem notranjega poročanja.
V okviru inštituta izvajamo delavnice, seminarje ter konference, s katerimi pokrivamo aktualne vsebine.

Aktualne delavnice in vsebine so na voljo tudi na spletni strani www.poslovodno-racunovostvo.si

Naročniki podjetja PRONET Kranj imajo 20% popust pri udeležbi na seminarjih in konferencah, če ni navedeno drugače.