Delodajalci in študenti: preverite, ali se vam študentsko delo splača

Rubrika: RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
Ključne besede: Študentsko delo, Ali se splača najeti študenta, Kakšna je minimalna urna postavka za študenta, Minimalna postavka za študentsko delo, Kako se preračuna delovna doba za študente.
Avtor: Anja Grahek
Vir: Data d.o.o., http://data.si/blog/2015/03/27/delodajalci-in-studenti-preverite-ali-se-vam-studentsko-delo-splaca/?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=Torkove+novice+31.3.2015
Datum: 03 2015
Povzetek: Študentsko delo se na podlagi Zakona o spremembah in ureditvah zakona o uravnoteženju javnih financ od 1.februarja 2015 zaradi plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje šteje v pokojninsko dobo. 

Študentom in dijakom se po novem od nakazila odvede 15,5% od zneska za prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje., zato se delo prek študentske napotnice šteje v delovno dobo.

Delodajalci in študenti: preverite, ali se vam študentsko delo splača

Minimalna urna postavka

Minimalna urna postavka določena po Zakonu o obligacijah znaša 4,5 evra bruto (3,8 evra neto) in delodajalec je ne sme znižati.

Se bo študentsko delo v 2015 še “splačalo”?

Kako se bo po novem preračunavala delovna doba?

Delovna doba se bo preračunavala na podlagi bruto zneska na napotnici, vendar bodo študentje in dijaki v enem koledarskem letu dobili največ 12 mesecev delovne dobe.