Eno in tri-mesečni davčni zavezanci

Rubrika: RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
Ključne besede: Mesečni davčni zavezanec, 3-mesečni davčni zavezanec, poslovanje z EU, davčno obdobje, obdobje obračunanja DDV, Kako lahko spremenim davčno obdobje, obrnjena davčna obveznost, enomesečni davčni zavezanec, Po čem se določi obdobje za obračun DDV
Datum: 03 2015
Povzetek: Eno- oz. tri-mesečni davčni zavezanci

Kdaj morate biti enomesečni in kdaj trimesečni zavezanec? Davčni zavezanec se sam ne more odločiti za spremembo obdobja obračunavanja DDV, zakon namreč precej natančno določa pogoje za ugotovitev davčnega obdobja.«

Ob začetku poslovanja in pridobitvi ID številke za DDV so prvih 12 mesecev in nato še do poteka koledarskega leta vsi eno-mesečni zavezanci. Na primer, če je nekdo pridobil ID-številko junija 2014, zanj to pravilo velja do konca leta 2015.

Po prvem polnem letu poslovanja se podjetja in samostojni podjetniki razdelijo na tiste, ki imajo letnega prometa do 210 tisoč evrov in nad tem zneskom. Prvi so odtlej trimesečni zavezanci, drugi pa enomesečni. Zavezanci za DDV morajo biti vsi tisti samostojni podjetniki in podjetja, ki imajo več kot 50 tisoč evrov letnega prihodka.

Zadeva se spremeni, če nekdo opravi posel z nekom iz druge države EU oziroma če mu kaj proda in izda račun. V tem primeru postane avtomatično enomesečni zavezanec, čeprav je njegov letni promet glede na leto prej manjši od 210 tisoč evrov. Na primer, če je promet zavezanca pod 210 tisoč evrov, je za prvo četrtletje sprva trimesečni zavezanec. Če v tem četrtletju, recimo januarja ali februarja, nekaj proda zavezancu iz druge države EU ali zanj opravi storitev, mora o tem poročati in od aprila do konca tega leta bo enomesečni zavezanec in bo moral poročati in obračunavati DDV vsak mesec, čeprav je imel denimo z Nemčijo le en posel.

To velja le, če poslujete z zavezanci za DDV iz EU. Če storitev ali blago prodate običajni fizični osebi, ki ni zavezanec za DDV, ta obveznost za mesečno poročanje in obračun ne nastane. Enako ne nastane, če blago prodate poslovnemu partnerju, ki ni zavezanec za DDV.

Sprememba s tri- na eno-mesečno poročanje in obračun ne nastane, če prodate blago ali storitev davčnemu zavezancu v državo, ki ni članica EU. Torej, če blago prodate v BiH, Srbijo, ZDA, ste še vedno zavezanec za poročanje in obračun na tri mesece.

Znotraj EU velja načelo obrnjene davčne obveznosti, kar pomeni, da prejemnik sam obračuna in plača DDV ali pa si ga šteje kot odbitnega. Za uveljavljanje oprostitve pri izvozu pa mora zavezanec imeti dokument, ki dokazuje, da je blago zapustilo EU. Pri storitvah velja podobno, in je treba tudi zagotavljati dokaze, da so bile storitve opravljene zavezancu iz tretjih držav, da je možno na računu navajati klavzulo, da DDV ni obračunan.

Na računih se vedno navede, zakaj DDV ni obračunan – kaj je razlog oprostitve oziroma da DDV obračuna (in plača) prejemnik računa.

Povzetek. Če nekdo v prvem četrtletju leta ne naredi nobenega posla z drugo državo EU in ima hkrati lanski letni promet manjši od 210 tisoč evrov, je trimesečni zavezanec, dokler ne naredi prvega posla z zavezancem iz druge države članice EU. Potem postane avtomatično mesečni zavezanec.

Vsako leto na začetku leta finančna uprava avtomatično izvede menjavo obdobij glede na podatke o prometu blaga oziroma storitev, ki je izkazan v obračunih DDV za prejšnje koledarsko leto. Davčnih zavezancev posamično o tem ne obveščajo, je pa na eDavkih objavljeno obvestilo o tem, da bo izvedena menjava, in tudi o tem, da naj bodo pri oddaji obračuna DDV pazljivi na davčno obdobje.