eRačun – proračunski uporabniki

Rubrika: RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
Ključne besede: Kaj je eRačun, Kdo je prejemnik eRačuna, Kdo je izdajatelj eRačuna, Kakšne so prednosti eRačuna, eRačun
Vir: Portal UJP, http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=258
Datum: 01 2015
Povzetek: eRačun je račun, ki ga izdajatelj računa za dobavljeno blago ali izvedene storitve izda svojemu dolžniku oziroma prejemniku računa v elektronski obliki in enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki.

Izmenjava eRačuna je proces posredovanja eRačuna od izdajatelja do prejemnika eRačuna. Prejemnik eRačuna je proračunski uporabnik ali fizična ali pravna oseba, ki ji je namenjen eRačun. Izdajatelj eRačuna je proračunski uporabnik ali fizična ali pravna oseba, ki eRačun izda. Seznam izdajateljev eRačunov

Zgibanka eRačun za proračunske uporabnike

Prednosti eRačuna

  • Eko: manjša poraba papirja
  • Varno: pošiljanje podatkov po varni elektronski poti
  • Hitro: avtomatizirana izmenjava računov pohitri poslovanje
  • Pregledno: večja preglednost in nadzor nad delom z računi
  • Natančno:avtomatski prevzem računov zmanjša število napak saj prepisovanje podatkov ni potrebno
  • Enostavno: celoten krog dela z računom je avtomatiziran (prejem računa, knjiženje v dokumentnem sistemu, knjiženje v računovodskem sistemu, priprava naloga za plačilo)
  • Nižji stroški poslovanja: manj papirja, stroškov poštnih storitev, ročnega dela
  • Hranjenje v elektronski obliki

Več… http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=258