eRačun

Rubrika: RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
Ključne besede: Kaj je eRačun, Prejem eRačunov, Izdaja eRačunov, Pošiljanje eRačunov, Hranjenje eRačunov, Kaj je e-račun, Prejem e-računov, Izdaja e-računov, Pošiljanje e-računov, Hranjenje e-računov
Vir: Spletna stran podjetja Pronet Kranj, http://www.pronet-kr.si/Produkti/eRacuni.aspx
Avtor: Pronet Kranj
Datum: 07 2014
Povzetek: eRačun je račun, ki ga izdajatelj računa za dobavljeno blago ali izvedene storitve izda svojemu dolžniku oziroma prejemniku računa v elektronski obliki in enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki. Zapisan je v posebni XML računalniški obliki in standardiziran (eSlog).

1. januar 2015 in elektronski račun (eRačun)

1. januar 2015 je datum, ki zavezuje:

 • proračunske uporabnike k prejemanju elektronskih računov,
 • vse gospodarske subjekte in proračunske uporabnike k izdaji eRačunov, če je prejemnik proračunski uporabnik
 • pošiljanje računov v papirni obliki proračunskim uporabnikom ne bo več mogoče

Kaj je eRačun?
eRačun je račun, ki ga izdajatelj računa za dobavljeno blago ali izvedene storitve izda svojemu dolžniku oziroma prejemniku računa v elektronski obliki in enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki. Zapisan je v posebni XML računalniški obliki in standardiziran (eSlog).

Proračunski uporabniki morajo s 1.1.2015:

 • prejemati eRačune,
 • izdajati eRačune, če je prejemnik proračunski uporabnik.

Prejem in izdaja eRačunov bo potekala prek UJPNet.a na način:

 • preko spletne aplikacije UJPNet bo omogočen tudi ročni vnos eRačuna ali uvoza XML datoteke,
 • avtomatskega prenosa iz Pronet aplikacij.

Pravne in fizične osebe morajo s 1.1.2015:

 • izdajati eRačune, če je prejemnik proračunski uporabnik.

Pošiljanje eRačunov  bo možno:

 • avtomatsko iz Pronet aplikacij prek ponudnikov elektronske poti,
 • ročno preko bank, ki so vključene v medbančno izmenjavo eRačunov (prek procesorja Bankart),
 • ročno preko ponudnikov elektronske poti,
 • ročno (do 200 računov letno) preko spletne aplikacije UJPNet portala.

Nove funkcionalnosti in integracije v PRONET aplikacijah

 • Dodana možnost označevanja načina pošiljanja eRačunov pri posameznem kupcu. Kupce, katerim se bodo pošiljali eRačuni, bo potrebno označiti s strani uporabnika PRONET aplikacij.
 • Integracija B2B izmenjave eRačunov z UJPNet-om  in certificiranimi distributerji. Račune bo možno avtomatsko pošiljati neposredno iz PRONET aplikacije na način B2B izmenjave. S tem odpade ročno izvažanje datotek iz aplikacije in uvažanje v spletnih aplikacijah distributerjev. V kolikor se boste odločili za tak način pošiljanja eRačunov, bo za to poskrbel avtomatizem v Pronet aplikacijah.
 • Implementacija izvozov eRačunov v XML datoteko za potrebe ročnih uvozov prek UJPNet-a, ebanke in ostalih distributerjev e-računa.
 • Implementacija uvoza eRačunov v Knjigo pošte in Glavno knjigo. Tako kot pri izdaji, bo možno eRačun ročno uvoziti preko XML datoteke ali avtomatsko preko B2B izmenjave eRačunov.

Kot navedeno, bomo vse funkcije podrobneje prikazali in razložili na PRONET konferencah v septembru.

Hranjenje eRačunov
Z uvedbo eRačunov bo omogočeno tudi elektronsko hranjenje, oziroma arhiviranje eRačunov. eArhiv boste lahko kot vse ostalo, avtomatsko uporabljali preko PRONET aplikacij, ki bodo integrirane s certifiranim elektronskim arhivom.

Terminski plan implementacije

 • avgust 2014: dokončanje programske kode
 • september 2014: testiranje avtomatskih povezav z distributerji eRačunov + izvedba PRONET konferenc
 • oktober 2014: inštalacije pri uporabnikih
 • november in december 2014: izmenjava eRačunov s strani uporabnikov PRONET aplikacij