Izvršba na podlagi verodostojne listine

Rubrika: RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
Ključne besede: Kako izterjati neplačan račun, Izterjava neplačanih računov, Vložitev izvršbe, Postopek vložitve izvršbe, Kako vložim izvršbo, Dolžnik v stečaju
Vir: Informiran.si
Datum: 11 2013

Praktično ni podjetja, ki se ne bi znašlo v tej situaciji. Izstavili ste račun, sedaj pa dolžnik le-tega noče plačati.

Včasih gre zgolj za trenutne težave dolžnika, pogosto pa se dogaja, da se dolžnik zgolj izmika in podaja prazne obljube iz katerih ni kasneje nič. V takšnem primeru lahko vložite izvršbo preko portala e-sodstvo.

V današnjem članku bomo pogledali, kako poteka podaja izvršbe na podlagi verodostojne listine.

Dolžnika opomnite

Običajna praksa je, da dolžnika najprej opozorimo z opominom. Če je opomin učinkovit, se tako izognemo postopku izvršbe in hitreje pridemo do svojega plačila.

e-obrazec: Opomin 
e-obrazec: Izpis odprtih postavk 
e-obrazec: Opomin pred tožbo

Vendar pa morate vedeti, da opomin ni pogoj za vložitev izvršbe. Čeprav je praksa v poslovanju, da se dolžnika opomni, pa lahko izvršbo vložite takoj po zapadlosti računa, brez da bi dolžnika prej opomnili.

Vložitev izvršbe

Izvršbo na podlagi verodotojne listine morate vložiti preko portala e-sodstvo.

Med verodostojne listine spadajo:

  • faktura (račun, obračun obresti),
  • menica in ček s protestom in povratnim računom,
  • javna listina (notarski zapis, če v njem ni določena neposredna izvršljivost),
  • izpisek iz poslovnih knjig, overjen s strani odgovorne osebe (konto kartica, knjigovodska kartica, izpisek odprtih postavk – vedno podpisano s strani zakonitega zastopnika ali od njega pooblaščene osebe),
  • po zakonu overjena zasebna listina (npr. cesijska pogodba),
  • listina, ki ima po posebnih predpisih naravo javne listine,
  • plačilna lista (v postopku izterjave plače, povračila prevoza, malice,…).

Postopek vložitve izvršbe na podlagi verodostojne listine

1. Korak

Vstopite na spletni portal e-sodtvo, ki se nahaja na povezavi: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

2. Korak

Kliknete na: Prijavi se kot registriran uporabnik

Kliknete na: Prijavi se kot registriran uporabnik

3. Korak

Če še niste registrirani se registrirate, tako da kliknete na: Nov uporabnik, se registrirate in prijavite v sistem.

Če še niste registrirani se registrirate, tako da kliknete na: Nov uporabnik

4. Korak

Ko ste prijavljeni kliknete na: Izberi e-opravila kot Registriran uporabnik

Ko ste prijavljeni kliknete na: Izberi e-opravila kot Registriran uporabnik

5. Korak

Nato izberete: eIzvršba

Nato izberete: eIzvršba

6. Korak

Ko ste v sistemu, med predlogi izberete: 011 – Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine

Ko ste v sistemu, med predlogi izberete: 011 - Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine

7. Korak

Pred Vami se bo odprl obrazec za izdelavo predloga za izvršbo. Skrbno sledite postopku in izpolnite podatke, ki jih od Vas zahteva

Skrbno sledite postopku in izpolnite podatke, ki jih od Vas zahteva

Plačilo takse

Ko boste vnesli podatke, boste prejeli znesek in navodila za plačilo sodne takse. Ko plačate sodno takso je izvršba vložena. Če plačila takse ne opravite v roku 8. dni, se predlog za izvršbo umakne.

Seveda je sodno takso dolžan poravnati dolžnik in jo dobite povrnjeno ob končani izvršbi, če je le-ta uspešna.

Prav tako je priporočljivo v postopku izvršbe od dolžnika terjati tudi stroške opominjanja, na podlagi 14. člena Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1).

Kaj storiti če je dolžnik že v stečaju?

V tem primeru morate prijaviti svojo terjatev v stečajno maso, drugače Vaše terjatve propadejo.

Dokumente, s katerimi prijavite terjatve, lahko izdelate tudi s pomočjo spodnjih e-obrazcev.

e-obrazec: Prijava terjatev v stečajnem postopku 
e-obrazec: Prijava terjatev v osebnem stečaju 
e-obrazec: Prijava prednostnih terjatev v stečajnem postopku 
e-obrazec: Prijava izločitvenih pravic v stečajnem postopku

Za več informacij na temo stečaja priporočamo branje tudi spodnjih člankov: