Kako bo videti računovodstvo leta 2020

Rubrika: RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
Ključne besede:  Računovodstvo v prihodnosti, Prihajajoče spremembe v računovodstvu, Računovodstvo leta 2020
Vir: Pronet članek v prilogi časopisa Finance – Računovodske storitve
Avtor: Boštjan Berčič, PRONET Kranj
Datum: 01 2015
Povzetek: Računovodske storitve so pomemben sestavni del poslovanja vsakega podjetja. Vsak podjetnik jih poskuša racionalizirati in poenostaviti, kar pa vedno ni lahko.

V recesiji so se prihodki številnih podjetij zmanjšali ali pa so podjetja celo nehala poslovati. Zato so nekateri podjetniki začeli zniževati stroške tudi pri računovodskih storitvah, kar pa se pogosto ni izkazalo za najboljšo odločitev.


IT-podpora delu računovodij in računovodskih servisov je v Sloveniji že na precej visoki ravni.

Zaradi e-računov manj ročnega dela
Uvedba e-računov bo na računovodske servise vsekakor vplivala pozitivno. Zmanjšala jim bo število opravil in obseg ročnega dela, to je prepisovanja podatkov z dokumentov, ki jih zdaj precej bremeni in jim vzame veliko časa. Vsekakor vsaj tistim, ki imajo ustrezno programsko rešitev za podporo e-poslovanja in e-sodelovanja s strankami, in pa tistim, ki se bodo v bližnji prihodnosti odločili za posodobitev starega sistema, predvsem s kako rešitvijo v oblaku.

Čim več brez papirja

Notranje ali zunanje računovodstvo je danes dilema marsikaterega podjetnika. Vendar pa se ta ob izbiri prave IT-rešitve ter v sodelovanju z njihovim računovodjem lahko precej poenostavi. Predvsem je treba izbrati sistem, ki omogoča (čim bolj) brezpapirno poslovanje in enostavno (e)komunikacijo z vsemi deležniki, skratka v smeri »SMAC« – socialno, mobilno, analitično in v oblaku. To so danes glavna vodila novega vala inovativnih podjetnikov.

Vodenje procesov na daljavo

Podjetniki že danes lahko skoraj vse potrebne procese za vodenje podjetja upravljajo na daljavo. Poleg tega, da sami izdajajo e-račune, lahko s pametnim telefonom tudi skenirajo prejete dokumente, izdajajo gotovinske račune na terenu, vodijo gotovinsko blagajno in podobno. Še posebej, če tak sistem omogoča komunikacijo v naravnem jeziku. V tem primeru uporabniku ni treba izgubljati časa z branjem priročnika oziroma učenjem uporabe aplikacije. Enostavno začne uporabljati sistem takoj, po naravni poti. Če imamo tak sistem, potem ni več pomembno, ali je računovodja v naši hiši ali 150 kilometrov proč.

Poudarek na osnovnem delu

IT-podpora delu računovodij in računovodskih servisov je v Sloveniji že na precej visoki ravni. Obstajajo sistemi, predvsem taki v oblaku, ki računovodskim servisom zagotavljajo res odlično podporo pri njihovem (elektronskem) poslovanju s strankami, pri zmanjševanju obsega ročnega vnosa, avtomatskem knjiženju in pripravi poročil ter celo pri sprejemu klicev in odgovarjanju strankam (z uporabo umetne inteligence). Taka tehnologija jim omogoča, da se lahko zares posvetijo svojemu osnovnemu delu, to je računovodsko in davčno svetovanje ter dejanska, vsebinska podpora strankam.