Obremenitve z davki in prispevki za socialno varnost, Slovenija, 2013

Rubrika: RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
Ključne besede: Kakšni so prihodki države od davkov, prihodki države od socialnih prispevkov
Vir: Davčna oaza
Datum: 10 2014
Povzetek:

Prihodki države od davkov so bili v letu 2013 večji, od socialnih prispevkov pa manjši kot v letu 2012. Skupni prihodki od davkov in socialnih prispevkov so v letu 2013 znašali 13.490 milijonov EUR (104 milijone EUR več kot v letu 2012). Delež davkov in socialnih prispevkov v BDP je v letu 2013 znašal 37,3 %, kar je za 0,1 odstotne točke več kot v letu 2012.