Oprostitev prispevkov delodajalcev za zaposlitev brezposelnih mladih oseb se podaljšuje!

Rubrika: RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
Ključne besede: Oprostitev prispevkov za delodajalce, Zaposlitev mlajših brezposelnih oseb
Vir: Davčna oaza
Datum: 01 2015
Povzetek: Konec leta 2014 je bilo sprejeto podaljšanje veljavnost Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV). ZIUPTDSV bo ostal v veljavi vsaj do 31. 12. 2015.

Delodajalci bodo lahko tudi v letu 2015 uveljavljali ugodnosti pri zaposlitvi mlajše brezposelne osebe, če bodo izpolnjevali pogoje, ki jih določa ZIUPTDSV in sklenili z delavcem pogodbo o zaposlitvi najkasneje do 31. 12. 2015, medtem ko je bil po starem pravilu ta rok 31. 12. 2014.

Več o omenjenem ukrepu boste našli na naslednjem naslovu: Ugodnosti pri zaposlitvi mlade brezposelne osebe