Uveljavljanje stroška za nakup vinjete v letu 2015

Rubrika: RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
Ključne besede: Ali lahko nakup vinjete uveljavim kot strošek, strošek za nakup vinjete, Uveljavljanje štroškov za službena potovanja, Obračun potnega naloga, Upoštevanje štroška vinjete pri potnem nalogu
Vir: RS biro
Datum: 02 2015
Povzetek: Strošek za nakup vinjete lahko podjetja in podjetniki uveljavite pri obračunu potnega naloga ali kilometrine.

Od 1.12.2014 dalje je v veljavi nova rdeča vinjeta, ki velja do vključno 31.1.2016. Strošek za nakup vinjete lahko podjetja in podjetniki uveljavite pri obračunu potnega naloga ali kilometrine. Strošek za nakup vinjete lahko uveljavljate šele v letu 2015. Pri uveljavljanju stroška nakupa vinjete pri potnem nalogu, mora biti razvidno, da se uveljavlja nakup vinjete, kot dokazilo je potrebno priložiti račun.

Vinjeta2015-letna Vinjeta2015-tedenskai Vinjete2015-Motor

Po veljavni zakonodaji, se pri uveljavljanju stroškov za službena potovanja upoštevajo stroški za:
– takse,
– gorivo,
– cestnine in
– parkirnine.

Ostali stroški, kot so manipulacija z blagom ali prtljago, se ne upoštevajo v davčno osnovo pri obračunu potnega naloga.

Strošek vinjete se upošteva pri potnem nalogu le takrat, če je vinjeta kupljena na dan službenega potovanja ali kadarkoli pred službenim potovanjem. Povračilo stroškov za vinjeto se ne upošteva, če je zaposleni za svoj avtomobil že kupil vinjeto, kasneje pa je bil napoten s tem avtomobilom na službeno pot, na katerem je sicer tudi uporabljal avtocesto za katere je potrebno imeti vinjeto.

Pripravila: Nina Sušec