Zaščita pravic

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu www.pronet-kr.si. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last podjetja PRONET, Kranj, d.o.o. in je informativne narave. (Copyright PRONET, Kranj, d.o.o.) Njihove reprodukcije in razširjanje v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja PRONET, Kranj, d.o.o. niso dovoljene.

Pravna obvestila

Podjetje PRONET, Kranj, d.o.o. si pridržuje vso pravico do spremembe vsebin, objavljenih na spletni strani 
www.pronet-kr.si.  PRONET, Kranj, d.o.o. lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb. Podjetje PRONET, Kranj, d.o.o. bo skrbelo, da bodo informacije na straneh točne, podatki pa ažurni. Vso objavljeno vsebino na spletni strani www.pronet-kr.si uporabniki uporabljajo na lastno odgovornost.

Na spletnih straneh www.pronet-kr.si so objavljene povezave na spletne strani drugih podjetij/organizacij. Nad vsebinami na teh spletnih straneh podjetje Pronet, Kranj, d.o.o. nima nikakršnega nadzora, zato zanje ne prevzema nobene odgovornosti.

Varovanje podatkov

Evropska Unija (EU) 27.4.2016 sprejela Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (EU679/2016, v nadaljevanju: Uredba), pogosto imenovana tudi Uredba GDPR (General Data Protection Regulation). V nadaljevanju podajamo s tem v zvezi nekaj osnovnih informacij.

Uredba in njena določila so namenjena predvsem določitvi okvirja varstva osebnih podatkov posameznikov, ko organizacije obdelujejo t.j. zbirajo, obdelujejo, prenašajo ali hranijo tovrstne podatke.

Kdaj je obdelava osebnih podatkov posameznika v primeru sodelovanja ali stika s PRONET, Kranj, d.o.o. zakonita? Ko je izpolnjen vsaj eden od pogojev:

 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov za enega ali več določenih namenov;
 • obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
 • obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca.

Načela, ki jih upoštevamo pri obdelovanju osebnih podatkov:

 • zakonitost, pravičnost in preglednost,
 • omejitev namena,
 • najmanjši obseg podatkov,
 • točnost,
 • omejitev shranjevanja,
 • celovitost in zaupnost.

Pravice, ki so zagotovljene posamezniku z Uredbo, ki jih v PRONET, Kranj, d.o.o. dosledno spoštujemo:

 • dostop do osebnih podatkov,
 • popravek osebnih podatkov,
 • pozaba oz. ”pravica do izbrisa”,
 • omejitev obdelave,
 • pravica do ugovora,
 • pravica prenosljivosti podatkov.

V procesu doseganja skladnosti z Uredbo smo v PRONET, Kranj, d.o.o. sprejeli, pri našem vsakodnevnem delu pa dosledno spoštujemo potrebne tehnične in organizacijske ukrepe, ki zagotavljajo spoštovanje določil in zahtev Uredbe ter standardov, ki jih določajo dobre prakse v informacijski varnosti.

V PRONET, Kranj, d.o.o. smo imenovali tudi pooblaščenca (-ko) za varstvo osebnih podatkov. V primeru vprašanj in željah po dodatnih pojasnilih, ga (jo) lahko kontaktirate preko gdpr@pronet-kr.si.

Vse zahtevke v zvezi z uveljavljanjem pravic posameznika, ki so zagotovljene z Uredbo, lahko prav tako naslovite na pooblaščenca (-ko) s pomočjo elektronske pošte na naslov gdpr@pronet-kr.si.

Omejitev odgovornosti

PRONET, Kranj, d.o.o. ne bo v nobenem primeru odgovorno za vsako direktno, indirektno, slučajno, ekonomsko ali posledično škodo, ki izvira iz uporabe ali  nepravilne uporabe informacij in materialov v tej publikaciji, četudi je obstajala možnost za takšno škodo.O piškotkih

Piškotki niso nič novega, vsi obiskovalci spletnih strani imamo na svojih računalnikih, tablicah, mobitelih shranjenih že veliko piškotkov z različnih spletnih strani. Novo je zgolj to, da je z novo zakonodajo (ZEKom-1) prišlo do sprememb glede obveščanja oz. soglašanja obiskovalcev z njihovo uporabo.

Kaj so piškotki?

So male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave, s katerimi uporabniki dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni.

Zakaj so piškotki potrebni?

So temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa bolj učinkovito in prijazno.

Nekaj konkretnih primerov uporabe piškotkov:
 • za boljšo uporabniško izkušnjo spletne strani obiskovalcem prilagodimo prikaz vsebine glede na pretekle obiske,
 • za shranjevanje izbire pri ustvarjanju ožjega izbora naprav in ponudbe ter njihove primerjave,
 • na delih spletnih mestih, kjer je potrebna prijava, vas ohranimo prijavljene,
 • za prepoznavanje vaše naprave (računalnik, tablica, mobitel), ki omogoča prilagajanje prikaza vsebine vaši napravi,
 • za spremljanje obiska, kar omogoča preverjanje učinkovitosti prikaza vsebin in ustreznosti oglasov ter stalno izboljšavo spletnih strani,
 • za delovanje določenih storitev so nujni (npr. spletne banke, spletne trgovine in druge oblike e-poslovanja, …).


Pogoji in pravila uporabe

Splošni pogoji uporabe spletnih rešitev podjetja PRONET, Kranj, d.o.o. (v nadaljevanju PRONET Kranj) urejajo razmerja med imetnikom avtorskih pravic rešitve na eni strani in uporabniki in plačniki na drugi strani ter pogoje uporabe rešitev podjetja PRONET Kranj.

S svojo registracijo izrecno soglašate z njihovo vsebino in vstopate v pogodbeno razmerje s podjetjem PRONET, Kranj, d.o.o. ter potrjujete, da ste sposobni biti nosilec pravic in obveznosti iz tega pogodbenega razmerja.

Vsak uporabnik lahko uporablja rešitev podjetja PRONET, Kranj pod pogoji teh Splošnih pogojev. Nepooblaščena uporaba rešitve ali uporaba v nasprotju s Splošnimi pogoji predstavlja kršitev avtorskih pravic podjetja PRONET, Kranj, d.o.o. Imetnik avtorskih pravic in izvorne kode rešitve je podjetje PRONET, Kranj, d.o.o., Ljubljanska cesta 24b, 4000 Kranj, matična številka: 5548586 (v nadaljevanju: PRONET).

Opredelitev pojmov

– Uporabnik je pravna oseba in vse fizične osebe, ki v njenem imenu v poslovne namene uporabljajo rešitev.
– Ponudnik je podjetje PRONET Kranj, ki prek spleta ponuja možnost uporabe rešitve in povezanih strani drugih ponudnikov.
– Rešitev oziroma rešitve so vse spletne strani podjetja PRONET Kranj, vključno s poslovnim programom in navodili.

Prijava
Uporabnik se obvezuje, da se ne bo poskušal prijaviti in/ali registrirati za uporabo produkta pod imenom tretje osebe.

Uporaba
Uporabnik sme uporabljati rešitev le za namene, za katere je le ta namenjena. Uporabnik se obveže, da produkta, omrežja oziroma storitve interneta ne bo uporabljal zlonamerno.

Ponudnik ima pravico uporabniku, za katerega obstaja utemeljen sum, da se iz njegovega priključka izvajajo določene mrežne aktivnosti katerih namen je zasičenje omrežne povezave in/ali preobremenitev internetnega omrežja ali rešitve ter ogrožajo varnost in/ali delovanje računalnikov oz. opreme ponudnika ali računalnikov tretje osebe, nemudoma in brez predhodnega opozorila prekiniti povezavo in onemogočiti dostop do rešitve, dokler kršitev ni odpravljena – ne glede na to, ali je uporabnik s temi aktivnostmi seznanjen ali ne, oz. jih opravlja sam ali tretja oseba z njegovo opremo.

Uporabniška podpora
Ponudnik zagotavlja uporabniško podporo uporabnikom rešitev. Ta zajema odpravo napak v delovanju programske opreme izvajalca ter pomoč in pojasnila glede delovanja programa preko elektronske pošte na naslovu podpora@pronet-kr.si ali telefonske številke 04 2 800 800. Telefonska podpora oz. pomoč, ki jo ponudnik nudi uporabniku ni del izdelka, uporabnikom pa je do nadaljnjega na voljo brezplačno.

Uporabnik se obvezuje, da bo ponudniku vsakokrat čimprej sporočil odkrite napake v rešitvi ali podatkih na spletnih straneh ponudnika in s tem omogočil pravočasno izvedbo potrebnih del na strani ponudnika. Ponudnik ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi zaradi napak v programu ali podatkih nastala na strani uporabnika.

Plačilo in stroški uporabe produkta
Uporaba rešitve je na voljo samo proti plačilu. Za uporabo funkcionalnosti rešitve se mora uporabnik predhodno registrirati, strinjati s pravnimi pogoji in s tem skleniti naročniško razmerje.

Aktivacija paketov, ki so na voljo proti plačilu, se izvede po izvedbi naročila s strani uporabnika. V primeru, da uporabnik ne poravna svojih obveznosti v rokih, si ponudnik pridružuje pravico blokade uporabe rešitve do poravnave vseh zapadlih obveznosti.

Varovanje dostopa, zaupnost in zaščita podatkov
Ponudnik je upravičen za svoje potrebe voditi statistiko dostopov in uporabe rešitve. Ponudnik bo uporabil vse možne tehnične in ekonomično dopustne ukrepe, da zaščiti poslovne podatke uporabnika pred nedovoljenim dostopom tretje osebe. Ponudnik ne odgovarja, če bi tretji osebi uspelo priti do teh podatkov na kakršenkoli legalen ali nelegalen način (odločba sodišča, vlom, ipd.)

Ponudnik zagotavlja, da so vsi interni sodelavci seznanjeni s postopki in pravili varovanja podatkov. Za zagotovitev nujne zaščite podatkov se uporabnik obveže, da bo sam poskrbel za varno shranjevanje vseh svojih uporabniških imen in gesel, in jih ne bo v nobenem primeru ne bo posredoval drugim pravnim ali fizičnim osebam. V primeru, da pride do izgube ali kraje gesel, je uporabnik dolžan o tem takoj obvestiti ponudnika, ki lahko pomaga pri dodelitvi novih gesel in pri izsleditvi vdora v njegove podatke. V primeru neupoštevanja pravil varovanja dostopnih gesel uporabnik sam nosi odgovornost za vso škodo, ki bi jo utegnil utrpeti zaradi uničenja njegovih poslovnih podatkov ali zaradi razkritja le teh.

Omejitev odgovornosti
Uporabnik se strinja, da uporablja rešitev, vključno s programsko opremo, vsebinami in storitvami, dostopnimi preko rešitve, na lastno odgovornost. Ponudnik izjavlja, da so vsi podatki in storitve, ki jih ponuja, na voljo takšni kot so, brez kakršnegakoli jamstva za njihovo pravilnost in uporabnost pri uporabnikovem delu oziroma za njegov namen. Ponudnik ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe podatkov in/ali storitev rešitve oziroma zaradi morebitnih napak ali netočnih podatkov, ki bi se znašli v rešitvi.

Ponudnik se trudi zagotoviti popolno tehnično delovanje rešitve. Ponudnik zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika.

Povezave na druge spletne strani
Nekatere povezave s spletnih strani ponudnika vodijo na druge spletne strani, ki jih ponudnik ne upravlja, ne kontrolira niti ne preverja njihove vsebine. Ponudnik ponuja te povezave uporabniku le kot koristen dodatek. Navedene povezave na druge spletne strani ne predstavljajo odobravanja izdelkov, storitev ali informacij s strani ponudnika in ne pomenijo nobenih povezav med ponudnikom in upravljalci teh povezanih spletnih strani.

Končne določbe
Ponudnik lahko spreminja splošne pogoje poslovanja ali cenike za brez predhodnega soglasja uporabnika. V primeru, da se uporabnik ne strinja s spremenjenimi splošnimi pogoji ali cenikom lahko odpove pogodbeno razmerje.
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta vse spore iz medsebojnega razmerja reševali sporazumno z medsebojno komunikacijo. V primeru nezmožnosti sklenitve sporazuma, je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče. Za vsa pravna razmerja v zvezi s temi pogoji se uporablja pravo Republike Slovenije.


Terms of Service

The following document outlines the terms of use of the Zdenka, AccountingBox assistant Bot. Before using Zdenka, AccountingBox assistant Bot, you are required to read, understand, and agree to these terms.

Zdenka, AccountingBox assistant Bot is provided for free.
To access certain features you require an AccountingBox account.

We may stop providing services at any time. You can stop using our bot at any time as well. You may need to visit this page regularly to see if these terms are changed.
New terms may be published on this page without any additional notice.

This Terms of Service is effective as of January 1, 2017.

Privacy Policy

Personal Information is information about an identifiable individual such as your name, address, telephone number and email address.
If you use certain features our bot offers, you will be asked to login with your AccountingBox account.
That will enable the channel account you use to access your information stored on your AccountingBox account. We do not sell your information to anyone.

Our Zdenka, AccountingBox assistant Bot is enabled by Microsoft Bot Framework.
The Microsoft Bot Framework is a set of web-services that enable intelligent services and connections using conversation channels you authorize.
As a service provider, Microsoft will transmit content you provide to our bot in order to enable the service.
For more information about Microsoft privacy policies please see their privacy statement.
In addition, your interactions with this bot are also subject to the conversational channel’s applicable terms of use, privacy and data collection policies. To report abuse when using a bot that uses the Microsoft Bot Framework to Microsoft, please visit the Microsoft Bot Framework website at botframework.com and use the “Report Abuse” link in the menu to contact Microsoft.

Privacy policy may change. Using Zdenka, AccountingBox assistant Bot is subject to Terms and Privacy policy.

This Privacy Policy is effective as of January 1, 2017