Blagovno-materialno poslovanje


Popoln pregled in nadzor nad skladišči

Računalniški program “ProBP3 – Blagovno poslovanje s fakturiranjem” je namenjen obdelavam blagovnega knjigovodstva in skladiščnega poslovanja. Z njim vodimo količinske in vrednostne podatke o prometu artiklov na skladiščih.

Potrebno je poudariti, da je program namenjen tako za vodenje maloprodajnih skladišč (povezanost z modulom Registrska blagajna), kot tudi veleprodajnih skladišč (velika izbira prodajnih elementov vezanih na partnerje, skupine, skladišča, konsignaterje, komercialiste, profitne centre…).

Več informacij


Informacije, ki jih program nudi, so namenjene predvsem potrebam skladišča (pregled nad zalogami) ter potrebam blagovnega knjigovodstva (vpogled in vrednotenje zalog, zbir in analiza prejemov ter izdaj po različnih kriterijih).


Program ‘Registrska blagajna’ je namenjen izdaji in evidenci paragonskih računov končnim kupcem in zavezancem za DDV. Podpira delo na različnih prodajnih delovnih mestih, saj je v osnovno verzijo vključena uporaba čitalca črtne kode, POS tiskalnika (mali tiskalnik za izpis računov/dobavnic), blagajniškega predala in prikazovalnika. Možna je uporaba vseh vrst POS tiskalnikov, kot tudi čitalcev črtnih kod. Deluje lahko tudi samostojno za potrebe storitvenih dejavnosti, kjer se ne vodijo zaloge. Največkrat pa ‘Registrska blagajna’ (maloprodaja) dopolnjuje celostni sistem programskega paketa ‘Blagovno poslovanje’.