Ostale rešitve

Imate specifičen poslovni proces, ki zahteva prilagojeno rešitev?

Naše rešitve pokrivajo večino poslovnih procesov – od nabave materiala do izdelave bilance stanja. Vseeno pa imate morda v vašem podjetju določene posebnosti, ki zahtevajo posebne rešitve oz. unikatne prilagoditve.

Ena od naših konkurenčnih prednosti je tudi izkušena ekipa, ki je uspešne projetke informatizacije izpeljala v podjetjih najrazličnejših velikosti in panog. 

Tako smo v preteklosti izdelali že številne prilagojene rešitve, ki pokrivajo specifične poslovne procese – kot npr. organizacija in izvedba sejmov, proizvodnje vina, vodenje študentskega servisa, ipd.

Prepričani smo, da lahko skupaj najdemo (ali ustvarimo!) ustrezno rešitev tudi za vas.

  Posredujte nam več informacij o vaših specifičnih željah
   

  Poslovna inteligenca

  Poslovna rešitev ProBI3 omogoča
  združevanje vaših finančnih podatkov v analitične kocke, kar omogoča enostavno in hitro pripravo različnih tabel s poljubnimi kriteriji. Vpogled v rezultate poslovanja vam je na voljo v vsakem trenutku – na klik.

  • Pravočasen odziv podjetja na zahteve svojih naročnikov
  • Kakovostna analitika kot osnova za pogled v prihodnost (plani)
  • Optimizacija poslovanja
  • Stroškovna učinkovitost

  Varnost podatkov je zagotovljena z dodajanjem vlog oz. pravic za posamezen nivo varnosti. Pri gradnji kock je pomembno, da lahko določimo skupino uporabnikov, ki imajo pravice za dostop do podatkov in generiranje OLAP kocke.

  Študentski servis

  Program je namenjen računalniški podpori poslovanja študentskega servisa. Omogoča zajem vseh potrebnih parametrov, podatkov in dogodkov, ki so potrebni za spremljanje, ter zagotavlja potrebne preglede in izpise za celovit vpogled v poslovanje.

  Kot veliko posebnost velja omeniti, da je v programu integrirano tudi e-poslovanje oz. izmenjava e-dokumentov med servisom in strankami.

  Možna pa je tudi integracija z internetnim portalom, ki ga bodo uporabljali tako člani ŠS kot podjetja.

  Vinska klet

  Računalniški sistem ProVK3 je zgrajen iz več programskih modulov, ki skupaj zagotavljajo celovito evidenco in spremljanje vseh procesov v informacijskem sistemu vinske kleti.

  Sistem pokriva procese nabave materiala, nabave polizdelkov, proizvodnje, naročil kupcev in dobaviteljev, prodaje, finančno računovodske procese in procese upravljanja s človeškimi viri.

  Posebna pozornost je posvečena visoki stopnji zanesljivosti, varnosti in tajnosti podatkov v vseh fazah obdelave. Zato velja poudariti tudi tehnično ozadje modulov, saj so ti izdelani v skladu z zadnjimi standardi na področju računalniške obdelave podatkov, podatki sami pa so shranjeni na eni najsodobnejših relacijskih podatkovnih baz.

  Program Vinska klet je stabilna rešitev, saj jo je razvila skupina strokovnjakov s področja informacijske tehnologije, organizacijskih in procesnih znanosti ter strokovnjaki agronomske znanosti.

  Komerciala sejma

  Program omogoča zajem vseh poslovnih dogodkov, povezanih z organizacijo sejma in kongresnih dejavnosti. Zagotavlja na eni strani interne analize, potrebne za vodenje korespondence o posameznem sejmu, po drugi strani pa zagotavlja celotno evidenco fakturiranja storitev in prostora razstavljalcem.

  Program upošteva pomembnost kakovosti podatkov pri vodenju sejemskih dogodkov. Osnova za planiranje, analize in poslovne odločitve o vodenju sejmov v prihodnosti, so podatki o dosedanjih dogodkih. Zato so točnost, ažurnost, usklajenost in zanesljivost izvornih podatkov ključnega pomena.

  ProKSF zagotavlja celovito integracijo z ostalimi deli informacijskega sistema v podjetju (računovodstvo, CRM, dokumentni sistem, poslovna inteligenca) oziroma je del le-tega. To pomeni skupne šifrante, prenos dokumentov (avansnih računov, računov in dobropisov) v računovodstvo, prenos plačil, kartic in odprtih postavk iz računovodstva v komercialo, oblikovanje mailinga in pregled vseh interakcij preko CRMja, ipd.

  Varnostno shranjevanje podatkov

  V današnji informacijsko usmerjeni družbi sta varnost in ohranjanje razpoložljivosti računalniških podatkov ključnega pomena. Vedno večja vloga, ki jo imajo digitalne informacije, zahteva povečan nadzor nad tem, kako so ti podatki hranjeni in zaščiteni.

  Varovanje digitalnih podatkov je zahtevna naloga, še posebno, če se podatki nahajajo na več strežnikih, na delovnih postajah, v oddaljenih pisarnah po vsem svetu in na številnih prenosnikih.

  Poleg tega se vsako podjetje (majhno ali veliko) srečuje še s problemom dolgoročnega arhiviranja – k temu silijo tako interne potrebe po občasnem pogledu v zgodovino poslovanja kot vse strožja zakonodaja na tem področju.
  iStor DBS je sistem za varno shranjevanje vaših kritičnih podatkov na strogo varovano oddaljeno lokacijo.

  Med prednostmi storitve iStor so takojšen prenos na varno oddaljeno lokacijo, centralizirano upravljanje, samodejno delovanje in stalen nadzor, hitro delovanje, visoka stopnja varnosti in zanesljivosti, vsi podatki se hranijo v treh varnih podatkovnih centrih hkrati, de-duplikacija podatkov, možnost lokalne kopije, podpora na najvišji ravni – 24 ur na dan.

  Vas zanima več?

  Izpolnite obrazec na spodnji povezavi in nam tako sporočite, da bi glede ene ali več naših storitev želeli več informacij.

  Pošljite povpraševanje