ProHRM – plače in kadri

Obračun plač in drugih prejemkov ter kadrovska evidenca

Zagotavlja vse zakonsko predpisane evidence in obrazce, zaradi svoje odprte zasnove pa ponuja praktično neomejene možnosti pri generiranju internih analiz obračunov.

Evidenca vseh zakonsko potrebnih in za podjetje pomembnih podatkov o zaposlenih. Zaradi možnosti zajema in analize velike količine podatkov, je generiranje analiz odprto, kar pomeni da si razne sezname in dokumente lahko uporabniki nareditjo sami, pri čemer program pomaga z že izdelanimi programskimi vmesniki oz. “čarovniki”.

  • Izračunavanje plač za samostojne podjetnike ter zavode in javno proračunske uporabnike
  • Prenos podatkov po XML/ASCII standardu na banke, AJPES in DURS
  • Visoka stopnja zanesljivosti, varnosti in tajnosti podatkov
  • Modula za obračun plač in kadrovsko evidenco sta na voljo tudi ločeno
Več informacij

Enostaven obračun plač, regresa, odpravnin in jubilejnih nagrad, poračunov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, najemnine, sejnine, idr.).


Vse spremembe podatkov so vodene kronološko, kar pomeni, da lahko vedno ugotovite stanje, ki je veljalo v danem obdobju. Implementirani so tudi vsi predpisani obrazci.