ProVRTEC

Vodenje vpisa in sprejem otrok v vrtec

Informacijski sistem ProVRTEC je namenjen občinam in vrtcem. Z enotnim vpisom otrok v vrtce, občina s pomočjo centralnega registra zagotovi enostavnejši in preglednejši postopek vpisa. To pomeni odpravo težav, ki danes povzročajo dolge čakalne vrste in nejevoljo staršev.

Cilj vpeljave sistema vpisa otrok v vrtce posamezne občine je preglednost podatkov vpisanih, sprejetih in čakajočih otrok. To je hkrati lahko osnova za prostorsko planiranje, organizacijo in financiranje predšolske vzgoje.

 • Računalniška rešitev je povsem prilagodljiva lokalnim posebnostim vrtcev ali občin
 • Občine in vrtci pridobijo transparenten informacijski sistem
 • Centralni register vsebuje natančne podatke o prostih mestih in čakalnih listah, ker bodo vrtci posodabljali podatke za lastno evidenco in načrtovanje prostih mest in oddelkov
Več informacij

  Za vrtce ProVRTEC zagotavlja vpis in evidenco prijav in vpisanih otrok, prostih mest, staršev in kontaktov. Omogoča obravnavo in ažuriranje prejetih vlog, oblikovanje prednostnega seznama otrok, izpis seznamov in poročil, avtomatsko generiranje vseh obvestil za starše in simulacije za pomoč pri razporejanju otrok v oddelke.

  Občinam ProVRTEC ponuja centralno, enotno evidenco in pregled vpisa otrok (za vse vrtce), skupaj s centralnim čakalnim seznamom, informacijo o številu mest, določitev števila točk otrokom (po definirnih kriterijih), prednostni vrstni red, ter številna ostala poročila in sezname.

  Informacijski sistem ProVRTEC iz centralnega čakalnega seznama samodejno poišče otroke po vrstnem redu po številu točk, prvi izbiri, drugi izbiri, itd. in jih razporedi glede na podatke vrtcev o novih prostih mestih. ProVRTEC omogoča enostaven in hiter vpogled v stanje vpisanih otrok – podatki so vam na voljo v vsakem trenutku – na »klik«. Zaradi tehnologije izdelave je rešitev dostopna brez drage začetne investicije. Ponuja celovit pregled vpisanih otrok v vrtcu.

  Pomaga pa tudi pri komunikaciji s starši, saj avtomatično pripravi prilagojeno obvestilo za vsakega od otrok. Varnost podatkov je zagotovljena z dodajanjem vlog oz. pravic za posamezen nivo varnosti. Podatki, ki so objavljeni na spletni strani vrtca, se objavijo pod šifro, pod katero se vodi otroka v evidenci vpisanih otrok. Rešitev seveda ustreza tudi določilom za CE baze podatkov po Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.20/2011, z dne 18. 3. 2011).

  Spletna rešitev ProVRTEC je bila uvrščena v finalni izbor za nagrado EuroCLOUD Slovenija 2012 v kategoriji Najboljši primer uporabe storitve v oblaku v javni upravi.

  ProVRTEC je spletna aplikacija, ki je uporabna, saj imam dostop do podatkov vedno in povsod. Statistika je bila narejena bistveno hitreje, kot leta prej. Enostavno je napisati večje število obvestil z izbiro podatkov, prej pa sem jih ure pisala na roke. Z aplikacijo Pro VRTEC je vse lažje, enostavnejše in hitreje.Sonja Bobek Simončič, svetovalna delavka, Vrtec Mavrica Brežice