Za računovodje AccoutingBox vključuje vse module, ki jih potrebujete za celovito vodenje računovodstva. Primerno je tako za podjetja, ki svoje računovodstvo vodijo samostojno, kot tudi za računovodske servise.