ProLIS – lekarniški informacijski sistem

Osredotočite se na vašo dejavnost in zaupajte ProLIS-u, da poskrbi za vaše poslovanje

ProLIS je celovit informacijski sistem za vodenje poslovanja lekarne do segmenta finančnega računovodstva. Z njim je mogoče v celoti spremljati prodajo (gotovinska prodaja, izdaja na recepte, izdaja na naročilnice), nabavo, proizvodnjo in si ustvariti elektronski zapis izdanih zdravil o pacientih.

Rešitev je namenjena tako zasebnim lekarnam kot javnim lekarniškim zavodom, galenskim laboratorijem ter bolnišničnim lekarnam, kjer je ProLIS vodilna rešitev v Sloveniji.

  • Poenostavi delovni proces, saj avtomatično obračuna vse storitve in izračuna prodajno ceno, izdela račune ter dnevna oz. mesečna poročila
  • Omogoča uporabo kartice zdravstvenega zavarovanja (KZZ) in vso komunikacijo z online sistemom ter računalniško izmenjavo podatkov (RIP) in dokumentov z ZZZS
  • V program je vgrajena vrsta potrebnih podatkov, ki jih boste uporabljali pri delu, omogočen pa je tudi avtomatski uvoz sprememb o zdravilih iz CBZ