Blagovno-materialno poslovanje

Popoln pregled in nadzor nad skladišči

 Računalniški program “ProBP3 – Blagovno poslovanje s fakturiranjem” je namenjen obdelavam blagovnega knjigovodstva in skladiščnega poslovanja. Z njim vodimo količinske in vrednostne podatke o prometu artiklov na skladiščih.

Potrebno je poudariti, da je program namenjen tako za vodenje maloprodajnih skladišč (povezanost z modulom Registrska blagajna), kot tudi veleprodajnih skladišč (velika izbira prodajnih elementov vezanih na partnerje, skupine, skladišča, konsignaterje, komercialiste, profitne centre…).