ProVRTEC

Vodenje vpisa in sprejem otrok v vrtec

Informacijski sistem ProVRTEC je namenjen občinam in vrtcem. Z enotnim vpisom otrok v vrtce, občina s pomočjo centralnega registra zagotovi enostavnejši in preglednejši postopek vpisa. To pomeni odpravo težav, ki danes povzročajo dolge čakalne vrste in nejevoljo staršev.

Cilj vpeljave sistema vpisa otrok v vrtce posamezne občine je preglednost podatkov vpisanih, sprejetih in čakajočih otrok. To je hkrati lahko osnova za prostorsko planiranje, organizacijo in financiranje predšolske vzgoje.
 

  • Računalniška rešitev je povsem prilagodljiva lokalnim posebnostim vrtcev ali občin
  • Občine in vrtci pridobijo transparenten informacijski sistem
  • Centralni register vsebuje natančne podatke o prostih mestih in čakalnih listah, ker bodo vrtci posodabljali podatke za lastno evidenco in načrtovanje prostih mest in oddelkov